หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงาน กสทช.เขต 10 พิษณุโลก ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Kick off การจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 สำนักงาน กสทช. เขต 10 (พิษณุโลก) จัดการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2560 เพื่อซักซัอมเจ้าหน้าที่ในการเตรียมการรองรับเหตุเพลิงไหม้ และเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและการระงับอัคคีภัย พร้อมฝึกปฏิบัติกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตพิษณุโลก ในการสนับสนุนทีมวิทยากรและครูฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนรถดับเพลิงจาก อบต. ปากโทก ร่วมในการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย  ในการนี้พนักงาน และลูกจ้างสำนักงาน กสทช. เขต 10 (พิษณุโลก) พร้อมทั้งพนักงานรักษาความปลอดภัย แม่บ้าน และคนสวน เข้าร่วมฟังบรรยายและซักซ้อมแผนดังกล่าว 

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง และบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานฯ สังกัด สำนักงาน กสทช.เขต 10 (พิษณุโลก) ร่วมใจกันปลูกต้นดาวเรือง เพื่อเพื่อแสดงความจงรักภักดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิต

สำนักงาน กสทช.เขต 10 (พิษณุโลก) ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัด และอำเภอ จังหวัดพิษณุโลก

 

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557  เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลกจัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2557 ณ สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก
วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558  เวลา 09.00 – 12.00 น.  สำนักงาน กสทช.เขต 10 พิษณุโลกจัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2558 ณ สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายวิทยุสื่อสารในการเฝ้าระวังสาธารณภัย พร้อมฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer)
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายวิทยุสื่อสารในการเฝ้าระวังสาธารณภัย พร้อมฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ณ ห้องประชุมพิษณุโลกคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก สำนักงาน กสทช. ภาค 3 จัดโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม "สื่อสารอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยกับสำนักงาน กสทช." ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 4 และปีที่ 5 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อ.หลักสัก จ.เพชรบูรณ์
เสาส่งสัญญาณมือถือกับความปลอดภัยต่อสุขภาพ
 
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<