หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
📱 ช่องทางการแจ้งร้องเรียน SMS และโทรศัพท์ที่มีลักษณะหลอกลวง ❌
📱 เสียง Beep สั้นๆ 1 ครั้ง ก่อนเข้าสู่สัญญาณเรียกสาย หรือ เสียงรอสายตามปกติ เป็นบริการเสียงแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่กำลังโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างเครือข่าย
👪 ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
📱 หากพบปัญหาเหล่านี้ สามารถแจ้งได้ที่ Call Center สำนักงาน กสทช. เบอร์ 1200 (โทรฟรี)
🏆 โดยโครงการที่ สำนักงาน กสทช. ได้รับรางวัล คือ โครงการ NBTC Service Portal เป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการรับบริการของสำนักงาน กสทช. รวมถึงสามารถติดตามความคืบหน้าในการรับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยเป็น Platform ที่ประชาชนสามารถเข้ามาดำเนินการยื่นขอรับบริการจากสำนักงาน กสทช. ได้ทุกที่ทุกเวลา
📺 ผิดกฎหมาย กสทช.:
การโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด คือโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินชั่วโมงละ 12.30 นาที เป็นการกระทำความผิดตามข้อ 5 (ของประกาศ กสทช. เรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2555
รู้หรือไม่ ⁉️ การใช้สื่ออย่างรู้ตัวและใช้สื่ออย่างตื่นตัว หมายถึง❓
 
📱 “สำนักงาน กสทช. ให้ความสำคัญกับคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการกับค่ายใดก็ได้ตามที่ต้องการ หากไม่พอใจสามารถย้ายค่ายเบอร์เดิม ไปยังค่ายใหม่ที่ต้องการได้ หากประชาชนพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถร้องเรียนมาได้ที่คอลเซ็นเตอร์ของสำนักงาน กสทช. โทร. 1200 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)” นายไตรรัตน์ กล่าว
 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เปิดตัว “Mobile ID” 📱 เบอร์มือถือ แทนบัตร แทนตัวคุณ ต่อยอดการใช้ประโยชน์ฐานขัอมูลลงทะเบียน SIM Card ของเลขหมายโทรศัพท์มือถือให้กลายเป็นหนึ่งใน Digital Identity ของประเทศไทย

🌐 สำนักงาน กสทช. ตระหนักถึงความสำคัญของการติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติ เมื่อการสื่อสารหลักใช้งานไม่ได้ วิทยุสมัครเล่นจะเป็นช่องทางสื่อสารที่สำคัญที่ทำให้เราไม่ขาดการติดต่อในช่วงเวลาสำคัญ เพื่อสร้างนักวิทยุสมัครเล่นที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีความพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นระบบเครือข่ายสื่อสารสำรองของชาติ จึงได้สนับสนุนให้เกิดโครงข่ายสื่อสารสำรองของชาติขึ้น

 

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)   

ที่ตั้ง : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
ที่อยู่รับ-ส่งจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

"สายด่วน กสทช. 1200 (โทรฟรี)"  ช่องทางการรับเรื่องสอบถามและร้องเรียนจากประชาชนของศูนย์ Call Center 1200

โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2  โทรสาร : 0 5524 5150

งานใบอนุญาต โทรฯ 0 2670 8888  ต่อ  4629, 4634 ,4635   
งานตรวจสอบและกำกับดูแล โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4633 , 4637 ,4638 
งานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4632, 4635 
งานอำนวยการ โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4626, 4630    
พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 
>> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<